Členské příspěvky do klubu – 2015/2016

Členské příspěvky na sezónu 2015/2016 je nutné uhradit v celku do 15.10.2015 buďto na účet klubu nebo osobně vedoucím klubu (Kateřině Kolmanové nebo Radimu Přádkovi – viz Kontakty na klubovém webu). Při platbě do 15.10.2015 bude poskytnuta sleva. Při uhrazení do 1 měsíce po 15.10.2015 – standartní částka. Při zpoždění více jak měsíc bude přičteno penále 100,- kč za každý opožděný měsíc.

Vedení klubu KST Swing