Velká cena města Kroměříže 2023

Každoročně pořádáme Kroměřížský mezinárodní taneční festival.

Uspořádali jsme také již čtyři ročníky soutěže Velká cena Města Kojetína.

Velmi významnými akcemi, které jsme pořádali, byly Mistrovství ČR v 10 tancích v letech 2018 a 2020.

Další prestižní akcí, kterou se nám podařilo uspořádat, byl Galavečer tanečního sportu v roce 2015.