Každoročně pořádáme vánoční akademii (v prosinci) a závěrečnou akademii (v červnu), tedy vystoupení pro rodiče, kde děti předvedou, co se za rok naučily.